fbpx
 • Products
  doanh nghiệp
 • Consulting
  hệ thống quản trị
 • Huấn luyện
  & Đào tạo
 • Phát triển
  phần mềm

Phần mềm doanh nghiệp

Nền tảng thông minh và đơn giản để nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp

Artboard
EIS – Khảo sát hiệu quả Doanh nghiệp

“Mọi sự cải tiến cần được bắt đầu từ việc thấu hiểu sâu sắc về nó”. EIS là giải pháp khảo sát các chỉ số hiệu quả doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp hiểu sâu hơn và cải thiện tốt hơn

how-to-improve-employee-performance
SSKPI – Thiết lập & Quản trị KPI

SSKPI cho phép bạn thiết lập mục tiêu, KPI dễ dàng trong 5 phút với bộ thư viện có sẵn. Quan trọng hơn, SSKPI giúp bạn theo dõi & thúc đẩy hiệu suất hàng ngày.

performance-review
SSCCM – Phát triển Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa Doanh Nghiệp là thứ tác động mạnh mẽ nhất đến hành vi của mọi người trong tổ chức. SSCM giúp Doanh nghiệp định hình nền tảng & dẫn dắt quá trình chuyển đổi VHDN thành công.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Thiết kế cấu trúc tổ chức

Bản thiết kế cơ cấu tổ chức doanh tốt nhất khi nó gắn kết với chiến lược và quy trình vận hành của doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng lựa chọn mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận, mô tả công việc cá vị trí một cách khoa học và rõ ràng.

Thiết lập & quản trị BSC KPI

Suy cho cùng thì mọi tổ chức hoạt động đều muốn đạt hiệu quả cao nhất. Hoạch định chiến lược – thiết lập mục tiêu KPI & quản trị triển khai là giải pháp đồng bộ bạn cần.

Quản trị năng lực & phát triển nhân viên

Hệ thống tập trung vào việc thiết lập Từ điển năng lực, khung năng lực trong doanh nghiệp. Từ đó triển khai các hoạt động đào tạo từ phân tích TNA đến các tổ chức tổng thể các giải pháp đào tạo – huấn luyện – luân chuyển – dự án…, và đánh giá hiệu quả đào tạo.

Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng

3P concept chuẩn mực tích hợp các phương pháp lượng giá công việc, cấu trúc ngạch bậc, thang bảng lương, chính sách lương thưởng. Hệ thống tổng thể giúp doanh nghiệp điều tiết thu nhập theo chiến thuật thu hút – gìn giữ – nâng cao động lực nhân viên.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Các chuyên gia của chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc chuyển hoá chiến lược tới các hoạt động hàng ngày bằng cách liên kết mục tiêu, hệ thống và con người

Đối tác & Khách hàng

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish