fbpx

Chương trình huấn luyện này giúp bạn làm được gì?

Trong kỷ nguyên công nghệ, con người & hệ thống giữ vai trò then chốt của sự phát triển. Ngày nay, Quản trị nhân sự không còn đơn thuần là xử lý các nghiệp vụ: tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, quan hệ lao động… Quản trị nhân sự hiện đại cần chuyển hoá các mục tiêu chiến lược doanh nghiệp thành hiệu suất của nhân viên bằng cách:

– Tham gia định hình & phát triển VHDN hiệu suất & gắn kết
– Hoạch định chiến lược Nhân sự đáp ứng Chiến lược DN
– Thiết kế & tối ưu: cấu trúc tổ chức – công việc – con người
– Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp & nhân viên
– Phát triển năng lực đội ngũ và quản trị nhân tài
– Sử dụng chiến thuật & chính sách lương thưởng phù hợp

Mô hình Hệ thống Quản trị nhân sự

Các module khóa huấn luyện

Các Modules chương trình được thiết kế logic khoa học tạo thành hệ thống hoàn chỉnh. Mỗi module đều ứng dụng các phương pháp & bộ công cụ chuẩn mực toàn cầu. Chương trình sử dụng kỹ thuật huấn luyện thực chiến Tell – Show – Do – Review (hướng dẫn – làm mẫu – thực hành – góp ý) giúp học viên HIỂU RÕ & LÀM ĐƯỢC thực tế các nội dung:
img-1
 • Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp
 • Định hình Bộ giá trị cốt lõi (Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi)
 • Thiết kế chương trình chuyển đổi VHDN
 • Phong cách lãnh đạo và văn hoá lãnh đạo
 • Đào tạo, truyền thông và đo lường các giá trị VHDN
 • Quy trình dẫn dắt sự thay đổi từ nhận thức đến hành động

84% lãnh đạo tin rằng văn hóa rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức họ. 60% nghĩ rằng văn hóa quan trọng hơn chiến lược hoặc mô hình hoạt động của họ (nghiên cứu của PwC). Phần lớn các doanh nghiệp hay giao nhiệm vụ tổ chức triển khai VHDN cho bộ phận Nhân sự. Chương trình này giúp học viên nắm rõ từng bước triển khai: định hình – thiết kế – chuyển đổi – đánh giá VH trong doanh nghiệp.

img-2
 • Xu hướng phát triển và mô hình quản trị nhân sự hiện đại: HAY Group, Harvard, SHRM, Amstrong, Dave Ulrich…
 • Các chiến lược, giải pháp, mục tiêu, KPI của bộ phận HR
 • Nhóm giải pháp: Tối ưu cấu trúc tổ chức
 • Nhóm giải pháp: Quản trị năng lực và hiệu suất tổ chức
 • Nhóm giải pháp: Phát triển VHDN và chính sách nhân sự
 • Thu hút và phát triển nhân tài

Nội dung này cung cấp cho học viên một cách tiếp cận hệ thống, chiến lược về quản trị nhân sự hiện đại trên thế giới hiện nay. Đồng thời, chương trình cũng gợi ý cho học viên các phương pháp xây dựng chiến lược, mục tiêu, kpi của bộ phận nhân sự.

img-3
 • Phân tích chuỗi giá trị và quy trình vận hành doanh nghiệp
 • Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức
 • Ma trận trách nhiệm & phân bổ chức năng các bộ phận
 • Xây dựng hệ thống khung định danh cấp bậc

Bộ máy doanh nghiệp hoạt động có thuận lợi và hiệu quả hay không trước tiên phải xem cách thức phân tích và thiết kế cơ cấu tổ chức. Bản thiết kế tổ chức tốt là khi nó gắn kết chặt chẽ với chiến lược và quy trình vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Chương trình này giúp học viên phân tích rõ quá trình vận hành của doanh nghiệp để từ đó thiết kế lên các bộ phận, chức năng rõ ràng thuận lợi.

img-4
 • Hệ thống BSC và PMS (Performance Management System)
 • Tổ chức thiết lập và phân bổ các chỉ tiêu hiệu suất theo KPI
 • Truyền thông và lên kế hoạch hành động STARTS
 • Giám sát & đo lường quá trình triển khai
 • Phương pháp Đánh giá và phản hồi
 • Quy chế đánh giá và khen thưởng hiệu suất

Suy cho cùng thì mọi tổ chức hoạt động đều mong muốn đạt được hiệu quả. Hiệu quả của doanh nghiệp là hiệu quả tổng thể của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp. Gánh nặng đang đặt lên vai nhà quản trị nhân sự với mục tiêu là quản trị và nâng cao hiệu suất nhân viên. Chương trình này giúp học viên thiết lập một hệ thống quản trị hiệu suất tổng thể của công ty theo lĩnh vực, theo chức năng. Đồng thời, học viên có thể triển khai các hoạt động đo lường, đánh giá, phản hồi và thiết kế các quy chế tạo động lực hoặc áp lực với nhân viên để đạt được các chỉ tiêu hiệu suất cao nhất.

img-5
 • Mô hình Năng lực và khung năng lực
 • Định nghĩa và mô tả Bộ từ điển năng lực
 • Hướng dẫn đánh giá năng lực
 • Xây dựng lộ trình công danh
 • Các phương pháp phát triển nhân viên: luân chuyển, dự án…
 • Phân tích nhu cầu và kế hoạch đào tạo

Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày nay, năng lực học hỏi của đội ngũ là vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ nhất trên thị trường. 71% các công ty Fortune 500 hiện nay đang sử dụng các loại Hệ thống đào tạo phát triển là vũ khí cạnh tranh hiệu quả. Chương trình tập trung vào việc hướng dẫn học viên thiết lập Từ điển năng lực, khung năng lực trong doanh nghiệp. Từ đó xây dựng hệ thống quản trị đào tạo từ phân tích TNA đến các tổ chức tổng thể các giải pháp đào tạo – huấn luyện – luân chuyển – dự án…, và đánh giá hiệu quả đào tạo.

img-6
 • Các phương pháp thiết kế công việc
 • Mô tả công việc theo form tiêu chuẩn
 • Hệ thống phân quyền
 • Các phương pháp Định mức lao động
 • Định biên và kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Bố trí đúng việc, đúng người, đúng số lượng luôn là thách thức đối với bộ phận nhân sự. Đơn giản hoá, làm giàu, hay đa nhiệm công việc mới là giải pháp phù hợp? mô tả công việc thế nào, quyền hạn ra sao? Chương trình này cũng giúp học viên xác định rõ định mức lao động để tính toán số lượng nhân viên tối ưu tại mỗi vị trí.

img-7
 • Tổng quan về hệ thống lượng giá công việc (Job Evaluation)
 • Các phương pháp (Đánh giá nội bộ & So sánh với thị trường, Định tính & Định lượng) lượng giá công việc
 • Các tiêu chí đánh giá và bảng điểm tiêu chuẩn
 • Quy trình triển khai đánh giá cấp bậc công việc tại tổ chức
 • Kết nối kết quả đánh giá cấp bậc với hệ thống đãi ngộ.

Mỗi vị trí công việc được thiết kế nhằm đảm bảo một chức năng hoạt động chuyên biệt. Các tiêu chí về kiến thức chuyên môn, mức độ ảnh hưởng, năng lực giải quyết vấn đề được sử dụng để đánh giá và so sánh giữa các vị trí công việc với nhau trong bức tranh tổng thể. Chương trình này giúp các nhà quản trị nhân sự xây dựng được bức tranh ngạch bậc vị trí đó và thực hiện ghép các bức tranh đó một cách khoa học logic.

img-8
 • Mô hình 3P và các cấu phần của đãi ngộ tổng thể
 • Đãi ngộ tài chính và phi tài chính
 • Chiến lược đãi ngộ (gồm quy hoạch đãi ngộ ngắn hạn và dài hạn cho từng nhóm nhân sự)
 • Xây dựng Hệ thống thang bảng lương
 • Thưởng thành tích & phúc lợi mở rộng

Ai cũng biết 3P là một concept phân tích cấu trúc thu nhập theo Position, Person, Performance. Để triển khai concept này phải áp dụng liên kết các phương pháp khác nhau. Chương trình này cung cấp cho học viên các góc nhìn chuẩn mực về 3P concept với sự tham chiếu từ hệ thống của Mercer, Hay Group, Towers watson. Hơn thế nữa, chương trình gợi ý các chiến thuật điều tiết thu nhập theo mục đích nhân sự và các chính sách phúc lợi mở rộng các chính sách giữ chân Key Person.

img-9
 • Các mô hình quản trị nhân tài
 • Hoạch định kế thừa và xây dựng vườn ươm (Talent Pool)
 • Xác định các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhân tài
 • Quy trình thu hút và Tuyển chọn nhân tài
 • Quản trị và phát triển nhân tài & Chính sách gắn kết nhân tài

“Cuộc chiến của những nhân tài” là 1 nội dung trọng tâm của các báo cáo nghiên cứu xu hướng ngành quản trị nhân sự những năm gần đây. Nhân tài ở đây không phải là tất cả nhân viên mà là những thành viên nổi bật về năng lực (Competence), sự cam kết (Commitment), và cống hiến (Contribution). Chương trình này giúp học viên trong việc hoạch định, xác lập các tiêu chí đánh giá đến các giải pháp thu hút, quản trị, phát triển & gắn kết nhân tài một các hiệu quả hơn.

img-10
 • Hướng dẫn ứng dụng BI trong phân tích dữ liệu nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch định biên – tuyển dụng nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông – VHDN
 • Xây dựng kế hoạch lương thưởng & ngân sách nhân sự
 • Quy trình quản trị thực thi

Phân tích dữ liệu & lập kế hoạch nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy thách thức cho các quản lý nhân sự. Chương trình này giúp học viên xây dựng được công cụ quản trị dữ liệu nhân sự chi tiết & cập nhật và xây dựng được kế hoạch định biên, tuyển dụng, đào tạo… phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của khóa học

Phương pháp & công cụ chuẩn mực toàn cầu
Mô hình best practices
& chia sẻ thực chiến của chuyên gia
Thực hành trên các bộ thư viện: chiến lược, mục tiêu, KPIs, công cụ, biểu mẫu...

Khách hàng nói về chúng tôi

Phương pháp chuẩn mực + Kinh nghiệm thực tế = Ứng dụng hiệu quả

Đội ngũ chuyên gia thực chiến

Trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn trong nước & quốc tế
Được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, SHRM, BSI USA, TOWERS WATSON,...

Nam Phan
Chủ tịch công ty CP Giá trị Cộng đồng SSKPI

Quan điểm

Phương pháp chuẩn mực + Kinh nghiệm thực tế = Ứng dụng hiệu quả​

Kinh nghiệm

Trên 15 năm làm Giám đốc Nhân sự/ Giám đốc phát triển tổ chức tại: Tecomen Group, Giovanni Group, E Group ICT Hungary, Ahead Indochina, Systech Corp…

Phương pháp

Được huấn luyện & triển khai các dự án về Hệ thống quản trị nhân sự hiện đại, VHDN, BSC KPI theo các tiêu chuẩn toàn cầu của HAY Group, Dale Carnegie, Hiệp hội BSC USA…

Tư vấn & đào tạo

Plan, Viettel R&D, VMS MobiFone III, Bitexco Minh Tiến, Thủy điện IALY, Hà Tĩnh HCCD, VCB Thái Bình, VNPT Daklak, Bitexco Minh Ngọc, Abtel, Green TV, VIM, New Vision, VTC Intecom, Bắc Kỳ Holdings, Yotel, NCI, Hoàng Hà Mobile…

Vân Lê
Chuyên gia cao cấp SHRM

Quan điểm

Kết nối chiến lược – hệ thống – con người nhằm mang lại giá trị tối ưu

Kinh nghiệm

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tối ưu năng suất tổ chức, chiến lược đãi ngộ, cấu trúc tổ chức. Giám đốc Nhân sự Tecomen Group, CMC Group, CHG Group…

Phương pháp

Chứng chỉ nhân sự quốc tế SHRM. Được huấn luyện & triển khai các dự án về Hệ thống quản trị nhân sự, BSC – KPI và ứng dụng các phương pháp luận chuẩn quốc tế của: HAY, MERCER, BSI…

Trang Nguyễn
Chuyên gia nhân sự

Kinh nghiệm

Trên 15 năm làm trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự tại các Tập đoàn lớn của Việt Nam như: FPT, CMC, T&T, Vingroup, KDI, Anphat Plastic,… Đặc biệt bà có 7 năm gắn bó tại VinGroup qua các vị trí: Trưởng phòng nhân sự VP Tập đoàn, Phó Giám đốc Kiểm soát Hệ thống dữ liệu nhân sự Tập đoàn, HRM - VinCommerce, Vinmart +…

Phương pháp

Được đào tạo và tham gia nhiều dự án tư vấn Nhân sự với các đơn vị Towers Watson, Mercer Group, …

Triển khai dựa án tư vấn

Xây dựng/tái cấu trúc hệ thống nhân sự tại Vingroup, CMC, FPT, KDI, T&T...

Hà Nguyễn
Chuyên gia cao cấp SHRM

Kinh nghiệm

Trên 15 năm làm giám đốc nhân sự, giám đốc đào tạo và phát triển tài năng tại các công ty của Mỹ, Nhật, Pháp… và các tổ chức quốc tế hoạt động trên toàn cầu.

Phương pháp

Chuyên gia nhân sự cao cấp SHRM (Society for Human Resource Management, Hoa Kỳ)

Tư vấn & đào tạo cho

Oracle, Altimo, Diageo, Abbott, The Economist, Dow Chemical, Bristol-Myers Squibb, Hana Financial Group, IT Plus, Kmart, Hoang Anh Food & Flavor Ingredients… đào tạo cho các DN Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam kết hợp cùng đại học Lilebelt. Tham gia các dự án Văn hoá doanh nghiệp, tư vấn tổ chức, trách nhiệm xã hội của các tổ chức quốc tế

Lịch trình dự kiến các khóa

Khách hàng có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện cho công ty.
Vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ: 096 105 0089 (Ms. Oanh)
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish