Dịch vụ Tư vấn nhân sự

Con người là nguồn lực cốt lõi để thức đẩy tốc độ phát triển và hiệu suất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 73% doanh nghiệp đang gặp khó khăn với các vấn đề tổ chức & quản lý nhân sự.

Chuyên gia của SSKPI sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp và cung cấp những bộ công cụ cần thiết để khắc phục các vấn đề nhân sự tổng thể.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi chúng tôi mang lại

Chuyên Nghiệp

Kinh Nghiệm

Hiệu Quả

Nội dung và khía cạnh tư vấn

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

• Định hình nền tảng văn hoá doanh nghiệp
• Thiết kế hệ thống chuyển đổi văn hoá
• Truyền thông & lan toả văn hoá

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

• Phân tích thị trường & dữ liệu doanh nghiệp
• Hoạch định chiến lược tổng thể & chức năng
• Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

QUẢN TRỊ VÀ HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP

• Thiết lập hệ thống mục tiêu, KPIs
• Xây dựng quy chế đánh giá, khen thưởng
• Quản trị triển khai kế hoạch công việc

QUẢN TRỊ CẤU TRÚC TỔ CHỨC

• Thiết kế cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng
• Mô tả công việc và định giá công việc
• Quản lý kế hoạch & tuyển dụng nhân sự

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC

• Xây dựng khung & từ điển năng lực
• Thiết kế lộ trình phát triển, kế hoạch đào tạo
• Tổ chức đào tạo & đánh giá năng lực

THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

• Thiết kế chính sách đãi ngộ tổng thể
• Xây dựng hệ thống thang bảng lương
• Quản lý đãi ngộ & quan hệ lao động

Quy trình tư vấn 4D của chúng tôi

Define

Khảo sát, phân tích doanh nghiệp

1

Design

Tư vấn, thiết kế chiến lược

2

Direct

Chuyển giao đào tạo trực tiếp

3

Dilate

Đồng hành hỗ trợ triển khai

4

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

Đặc tính nổi bật của giải pháp Tư vấn

Luôn luôn đảm bảo khi thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp

Thực tế

  • Dựa trên khảo sát chuyên sâu về hiện trạng và các số liệu của doanh nghiệp và thị trường

Kinh nghiệm

  • Được triển khai bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm làm Điều hành, Giám đốc nhân sự

Ứng dụng

  • Cam kết sản phẩm bàn giao được xây dựng chi tiết, phù hợp và ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp

Chuyển giao

  • Đảm bảo hướng dẫn và chuyển giao phương pháp, biểu mẫu để doanh nghiệp triển khai thành công

Doanh nghiệp của bạn hiện đang gặp khó khăn ở đâu?

SSKPI sẽ giúp bạn gỡ rối vấn đề về nhân sự trong thời gian sớm nhất Đăng ký ngay

Dịch vụ Tư vấn nhân sự - Phần mềm KPI tích hợp sẵn 5.000 chỉ tiêu KPIs chuẩn nhất

Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn