KPI là gì?

19/08/2021

KPI là gì?

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cho phép doanh nghiệp đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các phòng ban, cá nhân với mục tiêu đã được xác định.

Việc thực hiện các KPI đề ra có tốt hay không đều ảnh hưởng tới sự thành công hướng tới mục đích kinh doanh chung của cả một doanh nghiệp.

KPI là gì?
KPI (Key Performance Indicator) là gì?

Lịch sử của KPI

Khái niệm KPI phát triển ở Hoa Kỳ những năm 1980, nhưng phải đến năm 1992, phương pháp này mới được áp dụng rộng rãi trong quản trị doanh nghiệp trên thế giới. Từ đó tới nay, KPI đã trải qua 3 thế hệ và có nhiều đổi mới. KPI đã trở thành công cụ quản trị chiến lược, sử dụng bản đồ chiến lược như một hệ thống các mục tiêu chiến lược có liên kết nhân – quả khi thiết kế, và hệ thống chỉ tiêu khi theo dõi đánh giá thực thi chiến lược.

Cách thức triển khai KPI tại các doanh nghiệp hiện nay rất sáng tạo. Nếu như trước đây, KPI được coi là chỉ phù hợp với loại hình doanh nghiệp lớn, thì nay công cụ này không phân biệt quy mô, loại hình của công ty / tổ chức. Một tổ chức hay doanh nghiệp quan tâm đến xây dựng chiến lược, điều hành theo định hướng chiến lược và tăng cường hiệu quả sử dụng công cụ tài chính và phi tài chính của tổ chức mình là có thể ứng dụng KPI một cách hiệu quả.

Xem bài  Thư viện KPI - KPI công ty bảo hiểm: Giá trị hợp đồng bảo hiểm

Phân loại KPI

KPI được xây dựng với mục đích là đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp hay bộ phận, phòng ban. 2 loại KPI được phân loại dựa theo mục tiêu của doanh nghiệp, đó là:

• KPI chiến lược: KPI được gắn với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Các mục tiêu mang tính chiến lược thường là tiền, lợi nhuận và thị phần.

Những chỉ tiêu này tác động trực tiếp đến sự sống còn và hỗ trợ thực hiện chiến lược của công ty.

• KPI chiến thuật: KPI được gắn với các mục tiêu mang tính chiến thuật. Các chiến thuật được chia cho từng bộ phận nhỏ lẻ để thực hiện nhằm đạt mục tiêu mang tính chiến lược.

Từ đó, KPI chiến lược có thể coi là các chỉ tiêu ở cấp công ty, và có thể được phân bổ cho các thành viên Ban giám đốc hoặc xuống các phòng ban. Các trưởng phòng, ban sẽ phân tích các chỉ tiêu này thành các chỉ tiêu cụ thể hơn ở cấp chiến thuật – hay cấp phòng ban và giao cho các thành viên có trách nhiệm tương ứng.

https://lh4.googleusercontent.com/rnPNw7Ky1TZsWsah3Rq73QFFuUospxvfRl9_530UJVnzdCWsTL1jVIBuhqVyjIJ6Px22FbZ8MlJPPx6I166_NbbLaWhMH1HrBe6ip_k9tTYyjjjzNIdz0P1XzxrnQ5bSAzOJI_itMOA=s0

Ích lợi của KPI

Chỉ số KPI có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:

 • Chỉ số KPI là công cụ triển khai và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược. KPI giúp nhà điều hành luôn được cập nhật tình trạng của doanh nghiệp.
 • Đo lường hiệu suất của doanh nghiệp, bộ phận và cá nhân so với mục tiêu đề ra
 • Hỗ trợ cấp quản lý đưa ra chế độ lương thưởng theo kết quả hợp lý. Từ đó, có thể tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.
 • Giúp nhân viên có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc. Hiểu rõ các công việc quan trọng, ưu tiên làm trước để đạt mục tiêu.
 • Định hình và phát triển chiến lược của doanh nghiệp theo mục tiêu sâu sát của từng cá nhân.
Xem bài  Thư viện KPI - KPI công ty bảo hiểm: Thời gian giải quyết khiếu nại

Phương pháp để xác định KPI

Bước 1: Xác định phạm vi & Mục tiêu

 • Xác định kết quả đầu ra (Outcome) cần đạt được
 • Xác định phạm vi (KRA) theo BSC / chức năng / quy trình
 • Xác định mục tiêu trọng tâm.

Bước 2: Xây dựng các thước đo KPIs

 • Xây dựng thước đo KPIs cho mỗi mục tiêu
 • Xác định đo lường (công thức, tỷ trọng, tần suất, dữ liệu)
 • Xác định chỉ tiêu.

Một số lưu ý

Nên triển khai mục tiêu chiến lược Tier 1 (doanh nghiệp) thành công rồi mới phân tầng xuống dưới Tier 2, Tier 3 (bộ phận, cá nhân)

Các tầng thấp thì các KPI dẫn dắt (Leading KPI) / KPI quá trình càng nhiều hơn KPI kết quả (Lagging KPI)

Nhận mục tiêu từ cấp trên giao xuống, bộ phận cần tiếp tục bổ sung các mục tiêu chức năng.

Phương pháp triển khai KPI

Phương pháp triển khai KPI

Các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng KPI

Những điều bạn cần lưu ý khi xây dựng KPI

 • Đảm bảo sứ mệnh, tầm nhìn và các chiến lược của tổ chức phải nhất quán
 • Phải kết hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa đo lường và đánh giá, hoạch định và cải tiến hiệu suất
 • Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống quản lý chung
 • Khi xây dựng hệ thống KPI các nhà quản lý có thể áp dụng nguyên tắc SMART để đảm bảo hiệu quả đánh giá công việc thành công hơn

Nguyên tắc Smart

https://lh5.googleusercontent.com/rBDWGSOZeLUbh_6izNk-qzsAqT6mO1dBhPTE4Xa9iw1phzwpsbLGbpyDw1Ircbf9iGlrM85VLuR9ow-Tc1SetrKjg9GaJ72lJxk4j2I_Xx3FYqjQ3Sby2GIRp3Q7H6x3Q2bHNKTT5_g=s0

S – Specific: Cụ thể, dễ hiểu. KPI phải được xác định và định nghĩa một cách rõ ràng, hướng tới một mảng nào đó cần cải thiện rõ rệt. KPI không rõ ràng là yếu tố lớn nhất trong việc tạo ra các KPI vô giá trị và không có đóng góp gì trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Xem bài  KPI là gì? Các phương pháp quản lý KPI, phần mềm KPI tốt nhất

M – Measurable: Đo lường được. Chỉ tiêu cần phải được lượng hóa để có thể theo dõi, so sánh kết quả với nhau qua từng thời kỳ, đánh giá được bằng số liệu, báo cáo. Một KPI không thể đo lường được hay không có chuẩn mực để đánh giá thì cũng như không có KPI.

A – Achievable: Có thể đạt được. Chỉ tiêu cần có tính thách thức cố gắng, chứ đừng đặt chỉ tiêu không thể thực hiện được. KPI này có thể giao cho người chịu trách nhiệm và có thể làm được. Nếu bạn không thể tìm được nhân viên nào để giao việc chịu trách nhiệm KPI đó hay KPI đó không có khả năng thực hiện được thì liệu Kpi đó có nên tồn tại không?

R – Relevant: Thực tế. Bạn không thể đặt KPI cho nhân viên dựa trên một giả thuyết hay niềm tin nào đó được.

T – Time: Có thời hạn cụ thể. Nên đặt ra một thời gian hợp lý để thực hiện mục tiêu và dành thời gian cho các hạng mục khác. ĐỪNG BAO GIỜ giao KPI (hay bất cứ công việc mục tiêu gì) mà không xác định một mốc thời gian cần phải hoàn thành.

https://lh3.googleusercontent.com/fGM4sD4Fe-53FvNGbBh-pnimItB9aQD4pP8v_p_7Wybsad_W92WWy5DJBA2qpFs908z3fXL7nX0LQ5qW5KuIsn7ZwJabLKVk9FvONuvHVclVFQYU4o0Q1pVD3Old3g-2kaMzVUoVubQ=s0

Sử dụng KPI của bạn Smarter / THÔNG MINH hơn?

SMARTER

Tiêu chí SMARTER để đánh giá từng chỉ số thực hiện công việc

Tiêu chí SMART cũng có thể được mở rộng hơn thành SMARTER với việc bổ sung Evaluate (đánh giá)Reevaluate (đánh giá lại). Hai bước này cực kỳ quan trọng vì chúng đảm bảo rằng bạn liên tục đánh giá KPI và mức độ phù hợp của chúng với doanh nghiệp của bạn.

Mời bạn tham khảo: 18 KPI để đo lường hiệu suất (Cách chọn & Theo dõi chúng)

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký nhận bản tin

Nhận tư vấn và trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí của SSKPI


  Các bài viết liên quan

  Đăng ký tư vấn
  TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Gọi cho chúng tôi
   Rút gọn