Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Giá trị hợp đồng bảo hiểm
31/08/2021

Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Giá trị hợp đồng bảo hiểm

Giá trị hợp đồng bảo hiểm là một trong những KPI của công...

KPI KPI Bảo hiểm Xây dựng KPI các ngành
Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Tỷ lệ % tổn thất bảo hiểm
31/08/2021

Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Tỷ lệ % tổn thất bảo hiểm

Tỷ lệ tổn thất bảo hiểm là một trong những KPI của...

KPI KPI Bảo hiểm Xây dựng KPI các ngành
Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Tỷ lệ % từ chối yêu cầu bồi thường
31/08/2021

Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Tỷ lệ % từ chối yêu cầu bồi thường

Định nghĩa Đo lường tỷ lệ yêu cầu bị tổ chức bảo hiểm từ chối từ các yêu cầu tổng thể. Mục đích Để đánh giá quá trình quản lý khiếu nại...

KPI KPI Bảo hiểm Xây dựng KPI các ngành
Thư viện KPI – KPI công ty bất động sản: Tỷ lệ % Bất động sản được xếp hạng là “rủi ro trung bình”
31/08/2021

Thư viện KPI – KPI công ty bất động sản: Tỷ lệ % Bất động sản được xếp hạng là “rủi ro trung bình”

Định nghĩa Đo lường số lượng bất động sản được đánh giá là "rủi ro trung bình", trong tổng số bất động sản...

KPI KPI Bất động sản Xây dựng KPI các ngành
Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Thời gian giải quyết khiếu nại
31/08/2021

Thư viện KPI – KPI công ty bảo hiểm: Thời gian giải quyết khiếu nại

KPI ngành bảo hiểm Định nghĩa Đo lường thời gian trung bình cần thiết để khách hàng nhận được khoản thanh toán từ tổ chức bảo hiểm...

KPI KPI Bảo hiểm Xây dựng KPI các ngành

Đăng ký nhận bản tin

Nhận tư vấn và trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí của SSKPI


  Xây dựng KPI các ngành - SSKPI

  Đăng ký tư vấn
  TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Gọi cho chúng tôi
   Rút gọn