Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Tỷ lệ khách hàng quay lại

Ý nghĩa của KPI

Tỷ lệ này cao cho biết sản phẩm này hấp dẫn khách hàng, tuy vậy bạn cần xem xét những người quay lại / quay đi có đúng là khách hàng mục tiêu không?

Cách tính KPI

Tỷ lệ khách hàng mua hàng 2 lần trở lên / tổng số khách hàng

Chỉ số KPI trước KPI: Tỷ lệ giữ chân khách hàng và Tỷ lệ huỷ đơn hàng (Retention and Churn Rates)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn