Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Doanh số theo phương thức liên lạc

Phương thức liên hệ bán hàng nào đang hoạt động hiệu quả nhất? Chỉ số này sẽ trả lời câu hỏi đó và có thể cho phép nhân viên kinh doanh tăng hiệu suất lên gấp đôi với những phương thức hiệu quả, đồng thời giúp bạn cân nhắc loại bỏ hoặc tự động hoá những cách thức liên lạc kém hiệu quả. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tận dụng chỉ số này để cân bằng giữa chi phí – thời gian – hiệu quả đạt được trong các phương thức liên lạc của bộ phận kinh doanh.

Chỉ số KPI tiếp KPI: Doanh thu mục tiêu (Sales Target)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn