Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Giá trị đơn hàng trung bình (Average Purchase Value)

Bạn có thể đo lường giá trị bán hàng trung bình của mỗi giao dịch bằng cách sử dụng số liệu bán hàng này.

Cách tính KPI

Tỷ lệ này = Tổng giá trị đơn hàng / Tổng số lượng đơn hàng đã thanh toán trong tháng (năm)

Mục đích của chỉ số KPI

Chỉ số này dùng để đo lường giá trị doanh thu trung bình của mỗi đơn hàng. Dựa vào đó, nhân viên kinh doanh có thể xác định giá trị định lượng cho mỗi cơ hội tiềm năng. Để tính ra số tiền chính xác có thể thu về từ mỗi lead nếu hợp đồng thành công, các bạn Sales cần kết hợp KPI này với các chỉ số khác trong mô hình định giá.

Đây là một KPI bán hàng quan trọng mà đội nhóm của bạn phải hiểu vì nó sẽ giúp bạn phát triển các dự báo và dự báo doanh thu. Bằng cách hiểu hành vi mua hàng của người tiêu dùng, bạn có thể phát triển các chiến lược để củng cố một số khuynh hướng nhất định như khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm cao cấp hơn.

Ví dụ về KPI

Giá trị mua trung bình được biểu thị bằng giá trị đô la. Nếu bạn đã bán mười đơn hàng với tổng doanh thu là 25.000 đô la, giá trị mua hàng trung bình của bạn sẽ là 2500 đô la. KPI này thường được phân tích kết hợp với các KPI của chuỗi cung ứng như số lượng sản phẩm trên mỗi giao dịch để hiểu cách đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chỉ số hiệu suất báo thành công

  • Sự gia tăng giá trị đơn đặt hàng.
  • Tần suất đặt hàng tăng cùng với giá trị mua hàng ổn định hoặc ngày càng tăng.
Chỉ số KPI trước KPI: Doanh thu mục tiêu (Sales Target)
Chỉ số KPI tiếp KPI: Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn