Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value)

Cách tính KPI

Công thức tính CLV – Giá trị vòng đời khách hàng như sau:

  • Giá trị vòng đời = Tỷ suất lợi nhuận biên % x ( 1 / Tỉ lệ huỷ đơn hàng hàng tháng) x Doanh thu đăng ký trung bình hàng tháng trên một khách hàng.
Chỉ số KPI trước KPI: Giá trị đơn hàng trung bình (Average Purchase Value)
Chỉ số KPI tiếp KPI: Số contact mới (New Leads/Opportunities)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn