Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Số lượng đơn hàng trên một nhân viên sales (Sales Per Rep)

Ý nghĩa của KPI

KPI này rất hữu ích để xây dựng một hệ thống nhân sự bán hàng và xác định mục tiêu cá nhân, cũng như tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mỗi nhân viên để đưa target phù hợp.

Cách tính KPI

  • Tỷ lệ = Tổng số đơn hàng thành công trong năm (tháng)/Tổng số NVKD

Chỉ số này cho phép bạn thống kê số lượng đơn hàng thành công trên một nhân viên kinh doanh.

Chỉ số KPI trước KPI: Số contact mới (New Leads/Opportunities)
Chỉ số KPI tiếp KPI: Tăng trưởng doanh số
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn