Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Thời gian chuyển đổi trung bình (Average Conversion Time)

Ý nghĩa của KPI

Sẽ thật tuyệt vời nếu bộ phận kinh doanh hiện đại của bạn sở hữu một hệ thống đo lường thời gian trung bình từ thời điểm tiếp xúc đầu tiên với một lead đến thời điểm chốt được đơn hàng. Chỉ số này sẽ phản ánh năng suất phễu bán hàng của doanh nghiệp bạn.

Ví dụ về KPI

Nếu KPI này chỉ ra rằng, nhân viên của bạn mất tận 8 tuần để chốt một hợp đồng trị giá 19$/tháng, đó là một vấn đề lớn cần nghiêm túc xem xét.

Chỉ số KPI trước KPI: Tăng trưởng doanh thu hàng tháng (Monthly Sales Growth)
Chỉ số KPI tiếp KPI: Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Lead-to-Sale %)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn