Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng

Ý nghĩa của KPI

Chỉ số này đặc biệt quan trọng với nếu doanh nghiệp bạn cung cấp nhiều sản phẩm hoặc gói dịch vụ đa dạng. Việc cho phép nhân viên kinh doanh linh hoạt hơn trong việc định giá để chốt đơn với khách hàng dựa cũng nên phân tích trên chỉ số này.

Cách tính KPI

  • Tỷ lệ này = lợi nhuận thuần / tổng số khách hàng.

Tỷ lệ này cho bạn biết lợi nhuận trung bình do một khách hàng tạo ra là bao nhiêu? Khách hàng nào là người mang lại nhiều và ít lợi nhuận, do vậy bạn sẽ có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp hơn.

Chỉ số KPI trước KPI: Tỷ lệ khách hàng quay lại
Chỉ số KPI tiếp KPI: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (Average Profit Margin)
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn