Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (Average Profit Margin)

Các chủ doanh nghiệp không thể tránh khỏi việc theo dõi tài chính và hoạt động của họ. Bạn không thể xác định việc kinh doanh của mình có thành công hay không trừ khi bạn nhận thức đầy đủ về chi phí và doanh thu và mối quan hệ giữa hai yếu tố này. Bạn có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phần trăm tỷ suất lợi nhuận trung bình của mình bằng một số số học đơn giản.

Cách tính KPI

+ Chi phí

Những thứ mà doanh nghiệp của bạn chi tiền là chi phí của bạn. Chúng bao gồm các khoản như nguyên vật liệu, tiền lương, dịch vụ, bưu phí, tiền thuê nhà, thuế và tất cả các chi phí khác cần thiết để hoạt động kinh doanh.

+ Doanh thu

Mặt khác của tài chính doanh nghiệp của bạn là doanh thu – số tiền doanh nghiệp của bạn thu được từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

+ Lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền mà doanh thu kinh doanh của bạn vượt quá chi phí của bạn và thường được tính cho một khoảng thời gian tiêu chuẩn như một năm hoặc một quý. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn chi 10.000 đô la trong một năm và có doanh thu là 15.000 đô la trong cùng thời kỳ, thì lợi nhuận của bạn là 15.000 đô la trừ 10.000 đô la hoặc 5.000 đô la trong năm.

+ Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận của bạn là lợi nhuận của bạn được biểu thị bằng phần trăm chi phí. Một doanh nghiệp có lợi nhuận 5.000 đô la và chi phí 10.000 đô la có tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 5.000 đô la chia cho 10.000 đô la, hay 50 phần trăm.

+ Biên lợi nhuận trung bình

Tỷ suất lợi nhuận trung bình của bạn, được biểu thị bằng phần trăm, là tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp bạn trong dài hạn, thường là trung bình của một vài năm hoạt động kinh doanh. Nó được tính bằng tổng tất cả chi phí và tất cả lợi nhuận và tìm ra tỷ suất lợi nhuận tổng thể.

Mục đích của chỉ số KPI

KPI này giúp nhân viên kinh doanh đánh giá được tỷ suất lợi nhuận dựa trên chính xác loại sản phẩm và dịch vụ họ đang bán cho khách hàng. Chỉ số này đặc biệt quan trọng với nếu doanh nghiệp bạn cung cấp nhiều sản phẩm hoặc gói dịch vụ đa dạng, đồng thời cho phép nhân viên kinh doanh linh hoạt hơn trong việc định giá để chốt đơn với khách hàng.

Ví dụ về KPI

Một doanh nghiệp có chi phí trong thời gian ba năm là 10.000 đô la trong năm đầu tiên, 5.000 đô la trong năm thứ hai và 20.000 đô la trong năm thứ ba, có tổng chi phí trong ba năm là 35.000 đô la. Nếu lợi nhuận là 5.000 đô la trong năm đầu tiên, 2.000 đô la trong năm thứ hai và 4.000 đô la trong năm thứ ba, thì tổng lợi nhuận trong ba năm là 11.000 đô la.

Năm Chi phí Lợi nhuận
Năm 1 10.000$ 5.000$
Năm 2   5.000$ 2.000$
Năm 3 20.000$ 4.000$
Tổng 35.000$ 11.000$

 

Tỷ suất lợi nhuận trung bình trong ba năm là 11.000 đô la chia cho 35.000 đô la, hay 31%.

Chỉ số KPI trước KPI: Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng
Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn