Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong kỳ

Giải thích ý nghĩa KPI là gì?

Cho thấy sự thay đổi trong sức mua của khách hàng, giúp các nhà đầu tư  xác định các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi đó khi so sánh với giai đoạn khác

Mục tiêu của chỉ số KPI

Tăng trưởng doanh thu

Bộ phận phụ trách KPI

Ban điều hành, Vận hành

Cách tính KPI

((A-B)/B)*100  A: $ Doanh thu cuối kỳ

B: $ Doanh thu đầu kỳ

Đơn vị chỉ tiêu: %

Đánh giá chỉ số KPI

Chiều hướng: Tăng là tốt

Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn