Thư viện KPI
< Tất cả các KPI
In

KPI: Doanh thu bình quân/nhân viên

Giải thích ý nghĩa KPI là gì?

Cho thấy giá trị trung bình mà 1 nhân viên tạo ra, giúp đánh giá hiệu suất lao động nhân viên để kịp thời điều chỉnh hệ thống nhân sự

Mục tiêu của chỉ số KPI

Nâng cao hiệu suất lao độngCách tính KPI

Công thức đo lường:

$ Tổng doanh thu trong kỳ / Tổng số nhân viên

Đơn vị chỉ tiêu: VNĐ

Đánh giá chỉ số KPI

Chiều hướng: Tăng là tốt

Các nội dung về chỉ số hiệu suất KPI này
Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn